Longa noite de pedra


O teito é de pedra. 
De pedra son os muros 
i as tebras. 
De pedra o chan 
i as reixas. 
As portas, 
as cadeas, 
o aire, 
as fenestras, 
as olladas, 
son de pedra. 
Os corazós dos homes 
que ao lonxe espreitan, 
feitos están 
tamén 
de pedra. 
I eu, morrendo 
nesta longa noite 
de pedra.

Celso Emilio Ferreiro

Larga noche de piedra


El techo es de piedra. 
De piedra son los muros 
y las tinieblas. 
De piedra el suelo 
y las rejas. 
Las puertas, 
las cadenas, 
el aire, 
las ventanas, 
las miradas, 
son de piedra. 
Los corazones de los hombres 
que a lo lejos acechan, 
hechos están 
también 
de piedra. 
Y yo, muriendo 
en esta larga noche 
de piedra.

Celso Emilio Ferreiro